Södertörns högskolebibliotek. Ett spännade projekt med ribban att bli Sveriges bästa bibliotek. Byggnaden ritad av Christer Malmströms arkitektkontor AB.

En byggnad med spännande rum i rum i olika vinklar och höjder.

Jag inredde biblioteket med tillhörande café och skrivsalar. Designade tidningshyllorna och skapade möbleringslayout.

I samarbete med Bertil Harström, Inredningsgruppen och konstnär Fredrik Wretman

Biblioteket fick Kasper Salins arkitekturpris